Prekyba internetu - jau netrukus.

Tikslas - sukurti VšĮ "Kultūrinės ir organizacinės
idėjos" el. prekybos platformą, kurioje bus prekiaujama įstaigos produkcija.

Šiuo metu pradėjome įgyvendinti elektroninės prekybos kūrimo projektą. Projekto tikslas – sukurti prekybos platformą, siekiant padidinti įmonės paslaugų/produktų patrauklumą, o kartu ir paklausą bei įmonės produktyvumą.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projektas pradėtas 2022 metais ir bus baigtas 2023 m. pradžioje.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“ projektų finansavimo
sąlygų aprašą.