Art
Rendezvous

Nauja 3D studija ir el. platforma meno virtualioms ekspozicijoms!

Sėkmingai baigėme projektą, kurio metu įgyvendinome savo seną svajonę – sukurti 3D studijos techninę bazę ir virtualią meno ekspozicijos el. platformą. Įgyvendinto projekto metu sukurtas puiki pagalbinė priemonė meno įstaigos darbuotojams formuoti savo virtualias ekspozicijas. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projektas pradėtas 2022 metais ir sėkmingai baigtas 2023 m. Projekto vertė 203 648,76 EUR, 50 proc. šios sumos siekia
finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos biudžeto. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-309 „Paskatos gerinti kultūros ir kūrybinių industrijų įmonių infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašą.

Finansuojama kaip Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė